Huisregels

Wij vragen uw medewerking met betrekking tot de volgende punten:

 

Algemeen

 • Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen én volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren . In overleg met uw tandarts zou dat voor u eventueel 1x per jaar kunnen zijn.
 • Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden én om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden


Afspraken

 • Meldt u zich 5-10 minuten vóór aanvang van uw afspraak aan de balie
 • Indien u verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden
 • Indien u uw afspraak bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht
 • Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk op de vrijdag ervoor om 11.00u geannuleerd dienen te zijn
 • Het annuleren of verzetten van afspraken kan alleen telefonisch, bij annuleringen per e-mail kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig verwerkt worden
 • De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd; deze kosten worden niet vergoed door uw eventuele aanvullende tandartsverzekering
 • Indien u aan ons uw e-mailadres/mobielnummer heeft doorgegeven, ontvangt u in principe in de week voorafgaand aan uw afspraak een geautomatiseerde afspraakherinnering per e-mail en 1 dag van te voren een SMS
 • Het niet ontvangen van een afspraakherinnering per e-mail /SMS betekent niet dat uw afspraak geen doorgang vindt; neemt u bij twijfel contact met ons op


Juiste gegevens

 • Geef wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnumer(s), e-mailadres en/of verzekeringsgegevens zo snel mogelijk aan ons door
 • Tandartsen Noordereiland is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen

 
Nota's

 

Sinds 2014 verzorgt Famed onze nota's. Via Famed bieden wij u de volgende mogelijkheden:

 • Nota digitaal inzien
 • Adreswijziging doorgeven
 • Uitstel van betaling aanvragen
 • Betalingsregeling treffen
Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg